Projecten

Onze

PROJECTEN

Welzijn

Het eSociety Instituut onderzoekt het sociaal gebruik van ICT zoals in participatie, integratie en empowerment. Van bewoners wordt steeds vaker eigen regie en gevraagd. Daarin kan ICT voor hen een belangrijke bijdrage vormen. Het Instituut onderzoekt de bijdrage van ICT in zorg, welzijn ene veiligheid.

Future Government

Het eSociety Instituut streeft met het onderzoeksprogramma ‘Government of the Future’ naar brede sociaal-maatschappelijke innovatie door het actief verkennen van nieuwe toepassingsmogelijkheden en langere termijneffecten van ICT in de publieke sector: e-democracy, open data en transparante overheid.

Future Care

Het eSociety Instituut werkt aan de verbetering van de zorg. Dit gebeurt op vlakken als verbetering van communicatie, het verstrekken van informatie, en het monitoren van de gezondheidsstatus van patiënten. Het instituut streeft ernaar om de zorg te verbeteren door zowel praktische oplossingen te bieden, als zorgorganisaties innovatiever te maken.

Onderwijs

Het eSociety Instituut kijkt naar de grote invloed van digitalisering op het proces van leren en kennis ontwikkeling. Binnen de Hogeschool kijkt het lectoraat naar nieuwe mogelijkheden van e-learning, games en digitale kennisomgevingen voor het onderwijs.