Projecten

Wijken inspireren

Het sociaal gebruik van ICT neemt sterk toe. Het twee jaar lopende onderzoek kijkt op welke wijze sociale professionals de mogelijkheden van internet in kunnen zetten om in buurten, wijken en dorpen de kwaliteit van leven te verbeteren. Tijdens het onderzoek wordt de handelingsonderzoek in directe samenwerking met professionals gewerkt aan het ontwikkelen van methoden en technieken die in het veld gebruikt kunnen worden. Het onderzoek betekent een innovatie voor vak, veld en onderwijs. ICT als professioneel middel is zowel nieuw voor sociale professies als in het dagelijks werk van welzijnsinstellingen.

Binnen de hogeschool betekent het project introductie van nieuwe kennis en innovatie in de academie voor sociale professies, de eerste introductie van meerjarig onderzoek, de ontwikkeling van een ‘social media lab’ als werkvorm en het professionaliseren van vier inhoudelijk betrokken docenten en 6 begeleidende docenten. Het profileert de Hogeschool als structurele innovatiepartner van de betrokken instellingen. Samen met de academie sociale professies is een minor ontwikkeld die studenten voorbereid op het afstudeerproject. Dit project was de eerste invulling van de nieuwe bachelorproef binnen de Academie.

wijken_inspireren_2-300x226

Binnen het project wordt gewerkt met handelingsonderzoek, dat door het lectoraat en de academie voor sociale professies wordt ondersteund. Het onderzoek wordt gesubsidieerd vanuit een RAAK-Publiek subsidie. Betrokken zijn vier welzijnsinstellingen in het oosten van het land.

Category Welzijn

Date 11 januari 2014

Looptijd September 2007 – september 2010

Projectleider Else Rose Kuiper †

Wijken inspireren