Projecten

Voorhof Vitaal

Als gevolg van de financiële crisis vanaf 2008 bezuinigt het Nederlandse kabinet in een poging het begrotingstekort weg te werken. Deze bezuinigingen treffen ook de zorg- en welzijnssector, waardoor de gemeente een grotere verantwoordelijkheid met minder financiële middelen krijgt. De aandachtswijk Voorhof in Delft, waarvan de bewoners veelal een lage sociaal-economische status (SES) hebben, krijgt het hierdoor zwaar.

Een student van de opleiding Voeding en Diëtetiek startte op basis van het bovenstaande een onderzoek naar het inzichtelijk maken van de problematiek rondom overgewicht, vitaliteit en de beleving daarvan bij jongeren in de wijk Voorhof.

Uit het onderzoek is gebleken dat de huidige eetgewoonte van de jongeren in Voorhof ongezond is, de kennis van gezonde voeding niet optimaal is en dat ze zich niet bewust zijn van het probleem dat hun huidige eetgewoontes het risico op overgewicht kan verhogen. Verder hebben voornamelijk de eetgewoontes van ouders en vrienden een grote invloed op de jongeren. Echter zijn de jongeren zich wel bewust van het algemene probleem..

De student had een drietal aanbevelingen. Ten eerste moet ervoor gezorgd worden dat bewustwording van de noodzaak van een gezonde levensstijl bij jongeren wordt gecreëerd. Ten tweede moet gezorgd worden dat overgewicht de jongeren veel meer persoonlijk aanspreekt. Ten derde hebben ouders de verantwoordelijkheid om gezond eten te stimuleren bij hun kinderen.

Category Future Care

Date 22 april 2014

Looptijd februari 2013 – juni 2013

Projectleider Priscilla Esser

Student Anne-Marie Verouden

Voorhof Vitaal