Projecten

Vervolg onderzoeksproject Provincie Zuid-Holland

Vervolg onderzoeksproject Provincie Zuid-Holland

In oktober 2015 is het onderzoeksprogramma government of the future (2013-2015) met twee jaar verlengd (2015-2017). Afgelopen jaar lag de focus voornamelijk op verkennend onderzoek en het creëren van draagvlak en bewustwording rondom open data en transparantie. In het vervolg van het onderzoeksprogramma wordt met name door verkennende onderzoeken en strategische sessies getracht inrichtingsvraagstukken rondom open data, open spending, linked data en transparantie te verwezenlijken.

Category Future Government

Date 26 januari 2016

Looptijd 10-2015 t/m 10-2017

Projectleider Martijn Hartog

Student Anita Sing