Projecten

Tweede verlenging onderzoeksprogramma Government of the Future gemeente Den Haag

Het meerjarig onderzoeksprogramma ‘Government of the Future’ van het Lectoraat ITS/Mulder is voor een tweede keer met twee jaar verlengd tot en met 2018. Vanaf 2009 is het lectoraat betrokken bij meerjarig onderzoek bij de gemeente, eerst rondom kennisontwikkeling sociale media (2009-2011) en vanaf 2012 gericht op verkenningen naar het structureel toepassen van open data, open spending, e-democratie, Smart City gericht op optimalisatie van dienstverlening en vergroten burgerparticipatie. In de tweede verlening zullen we meer focussen op Linked Data en de mogelijke inzet van Urban Data van CBS t.b.v wijken in Den Haag.

Category Future Government

Date 5 maart 2018

2012-2019 Projectleider

Martijn Hartog