Projecten

Samenwerking Vereniging van Informatie- en Automatiseringsprofessionals in Nederlandse Gemeenten (VIAG)

In deze samenwerking wordt vanuit het programma ‘Maatschappelijke Informatievoorziening’ concreet invulling gegeven aan het ICT dossier. Hierin staat de strategische rol van ICT in lokale overheden centraal, alsook de pragmatische uitwerking om mogelijke integratie van voorzieningen en een tactische wijze van informatiemanagement te realiseren.

Category Future Government

Date 5 maart 2018

Looptijd september 2016-juli 2018

Projectleider Martijn Hartog