Projecten

Samenwerking met Kadaster, Landelijke Voorzieningen

In deze samenwerking is middels verkennende en ontwerpende onderzoeksprojecten ingezet op de mogelijkheden om een (technische) vertaalslag te kunnen realiseren tussen formele en informele vocabulaires, alsook de mogelijkheden voor Linked Open Data.

Category Future Government

Date 5 maart 2018

Looptijd november 2016-februari 2017

Projectleider Martijn Hartog