Projecten

Samenwerking Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie (CBB)

Het eSociety Instituut / Lectoraat Informatie, Technologie en Samenleving van De Haagse Hogeschool en het Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie verkennen samen of en hoe aspecten die voorkomen in de brochure Follow the Money beter begrepen kunnen worden. Deze brochure dient te worden verrijkt en herzien, met een andere insteek en analyse, en opgeschaald naar een nationale agenda. De ontwikkelingen die sinds de uitgave van de brochure hebben plaatsgevonden, dienen te worden meegenomen en geanalyseerd. Het is noodzakelijk dat de opgedane ervaring en kennis van de pilotgemeenten overdraagbaar wordt gemaakt, zodat deze kan worden toegepast op nationaal niveau. In dit ‘kookboek’ zullen burgerbegrotingen en budgetmonitoring in de wijken en de onderliggende problematiek worden verkend, beschreven, vastgesteld en vastgelegd en hun relevantie met de participatiesamenleving worden toegelicht, met als doel een mogelijke nationale opschaling te realiseren.

Category Future Government

Date 5 maart 2018

Looptijd november 2016-juli 2017

Projectleider Martijn Hartog