Projecten

Ontwerp: H/healthpoint

Het Instituut draagt bij aan een wijkzorgpost die door de Haagse Hogeschool in samenwerking met Calandria wordt ingericht in het gebouw van de school. De bijdrage bestaat uit ondersteuning van studenten bij het ontwikkelen van innovatieve concepten voor het gebruik van webomgevingen om de taken van de zorgpost te ondersteunen.

Maatschappelijke betekenis

De komende decennia zorgen demografische ontwikkelingen voor sterke toename van druk op de zorg (vergrijzing) en een kleiner aantal professionals (ontgroening). Herstructurering van de zorgsector en versterking van het zelforganiserend vermogen van de patiënt zijn daarom essentieel. ICT is één van de mogelijkheden om dat te bereiken. Het onderzoek verkent die nieuwe mogelijkheden, en het H/ealthpoint is, omdat het een nieuw initiatief is, een uitstekend gelegenheid.

Betekenis voor het onderwijs

Toepassingen van ICT in de zorg blijken een lastig thema voor zorgprofessionals. Daarom is het actief ontwerpen van nieuwe toepassingen een innovatieve manier om die nieuwe mogelijkheden sterk in het curriculum te verankeren. Op dit moment wordt het eerste studententeam begeleidt door het lectoraat.

Category Future Care

Date 11 december 2013

Looptijd academiejaar 2009

Projectleiders Bert Mulder & Loe Jaklofsky

Ontwerp: H/healthpoint