Projecten

Onderzoeksproject Provincie Zuid-Holland

De komende 2 jaar werken de Provincie Zuid-Holland en het eSociety Instituut van De Haagse Hogeschool samen in het onderzoeksprogramma ‘Government of the Future’. In dit programma staan een transparante overheid en de mogelijkheden voor open data centraal. Het programma heeft als doel invulling te geven aan een visieontwikkeling op open data en het creëren van een integraal actieprogramma ‘open provincie’.

De afdeling Informatisering & Automatisering van de Provincie Zuid-Holland en het eSociety Instituut hebben daarbinnen een tweejarig onderzoeksprogramma samengesteld waarin een transparante overheid en de mogelijkheden voor open data centraal staan. Door het creëren van nieuwe onderzoekstrajecten en door aan te sluiten bij bestaande projecten trachten we de ontwikkeling en verkenning van werkbare oplossingen te versnellen, alsook de kwaliteit daarvan te verbeteren.

Op kort termijn wordt getracht een actieve aansluiting bij interne (open data) initiatieven te realiseren, waarbij die visie rondom open data breed wordt uitgedragen. Hiermee wordt ingezet op het vergroten van bewustwording en mogelijk kennisontwikkeling rondom open data en een transparante overheid. Op langere termijn wordt beoogd een integraal actieprogramma ‘open overheid’ voor de provincie te creëren met inachtneming van het waarborgen van: toegevoegde waarde van (open) data voor (eind)gebruikers, meer inzicht in data van de provincie, de mogelijke ondersteuning van burgerinitiatieven en het vergroten van lokale/regionale democratie.

Category Future Government

Date 11 januari 2014

Looptijd september 2013 - september2015

Projectleider Martijn Hartog

Onderzoeksproject Provincie Zuid-Holland