Projecten

Onderzoek naar (technische randvoorwaarden) Open Data

Vanuit de eerdere benoemde tweejarige samenwerking met de gemeente op het programma ‘Government of the future’ heeft een derdejaars stagiair Informatiedienstverlening en -management onderzoek gedaan naar wat voor ontwikkelaars de meeste interessante gemeentelijke datasets zijn om applicatie te ontwikkelen en welke technische randvoorwaarden ontwikkelaars stellen aan het beschikbaar stellen van datasets door de gemeente voor hergebruik. Na een brede internationale analyse van open data is ten behoeve van de gemeente in een adviesrapport uiteengezet welke datasets ontwikkelaars interessant vinden en welke technische randvoorwaarden stellen. Zo blijkt onder andere dat ontwikkelaars op zoek zijn naar real time data, geografische gegevens en zijn XML, H.264 e.d. belangrijke formaten vinden. Door open overheid te realiseren zou je als gemeente aansluiting kunnen zoeken bij de omgeving/leefwereld van burgers en daar je data omheen moeten stimuleren.

Category Future Government

Date 5 januari 2014

Looptijd September 2012 – Februari 2013

Projectleider Martijn Hartog

Onderzoek naar (technische randvoorwaarden) Open Data