Projecten

Hogeschool 2.0

Het project Hogeschool 2.0 verkende de mogelijkheden voor brede introductie van webcolleges en e-learning voor de Hogeschool. Tijdens het project, dat anderhalf liep zijn bijna 300 webcolleges opgenomen, door meer dan 40 verschillende docenten, 5 academies die samen meer dan 6000 uur zijn bekeken.

De ervaringen zijn gunstig: studenten adopteren webcolleges vrijwel zonder uitzondering en met grote waardering, het bezoek aan bestaande colleges heeft niet te lijden en studenten geven aan dat het studieresultaten ondersteund.

De conclusies uit het project zijn dat webcolleges praktisch relatief eenvoudig uitvoerbaar zijn, interessant voor student en docent, en dat deze zowel de aantrekkelijkheid, de kwaliteit en de efficiëntie van het onderwijs verbeteren.

Om het opnemen van webcolleges zo eenvoudig mogelijk te maken is gekozen voor het systeem Mediasite van Sonic Foundry. Het systeem is specifiek gericht op de productie online onderwijsmateriaal en probeert de docent zoveel mogelijk te ontlasten. Er was uitgebreide ervaring opgedaan door een aantal andere Nederlandse onderwijsinstellingen en bedrijven.

De video’s werden op het internet bewaard op de videoservers van Mediamission, deels om de afdeling ICT niet te hoeven belasten met technologie tijdens een verkenningsfase, en deels omdat het tonen van video online een heel eigen infrastructuur behoeft.

De mogelijkheid om colleges op te nemen is in eerste instantie geïnstalleerd in de aula: daar was een bestaande technische infrastructuur en audiovisuele ondersteuning voorhanden. Docenten, opleidingen en academies die gebruik wilden maken, deden dat op die locatie.

Category Onderwijs

Date 4 januari 2014

Looptijd 1 januari 2012 tot 1 juli 2013

Projectleider Bert Mulder, Gyan Beekman, Jolanda Kortekaas

Hogeschool 2.0