Projecten

Het Onderzoeksprogramma ‘Government of the Future’

Net als de afgelopen decennia zal de ontwikkeling van ICT de komende jaren leiden tot vergaande veranderingen. Met de registratie en digitale bewerking van informatie als gemeengoed, dwingt de ontwikkeling van web 2.0 en sociale media ons tot herinrichting van de dialoog tussen burger en overheid. In de komende jaren zullen ‘the internet of things’ en web 3.0 zorgen voor een transformatie van gelijke omvang. De eerste decennia ICT zorgden voor digitalisering en productie, web 2.0 voor het verbinden van mensen en het creëren van gemeenschappen. Web 3.0 zal zorgen voor het direct digitaal verbinden van kennis en ‘dingen’. Deze nieuwe mogelijkheden zullen leiden tot een vergaande transformatie van werk‐ en kennisprocessen en de relaties tussen overheden en hun burgers.

Het eSociety Instituut van de Haagse Hogeschool streeft met het onderzoeksprogramma ‘Government of the Future’ naar brede sociaal-maatschappelijke innovatie door het actief verkennen van nieuwe toepassingsmogelijkheden en langere termijneffecten van ICT in de publieke sector. Zij zet samen met externe partners en academies van De Haagse Hogeschool in op structureel onderzoek op onderwerpen die de komende jaren belangrijk worden in de overheidspraktijk: de brede implementatie van e-democratie, de open en transparante overheid, linked open data, bestuursdecentralisatie en nieuwe ontwerpregels voor de overheid. Dit mondt uit in onderstaande (huidige) onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Category Future Government

Date 21 februari 2017

Het Onderzoeksprogramma ‘Government of the Future’