Projecten

Het Onderzoeksprogramma ‘Future Care’

Er zijn grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van demografie, de grote bezuinigingen, herstructurering van de zorg en inhoudelijk veranderende zorgbehoeftes. De verwachting is dat het aantal beschikbare medewerkers over 10 jaar dramatisch zal zijn afgenomen. De huidige ontwikkelingen in de zorg spelen daarop in: de afbouw van de AWBZ, meer nadruk op WMO en Zorgverzekeringswet, de WMO bezuiniging, de grotere nadruk op voorzorg, informele zorg en preventie, daarna op kleine professionele zorg en specialistische acute zorg. Inhoudelijk heeft dit een grotere zelfstandigheid van inwoners en een grotere nadruk op preventie tot gevolg. Deze ontwikkelingen creëren een grote urgentie om de huidige inrichting van de zorg fundamenteel te herzien en te werken aan nieuwe oplossingen.

Het Esociety Instituut heeft de ambitie met het onderzoeksprogramma ‘Future Care’ om op deze problematiek in te spelen, door met studenten deze nieuwe oplossingen te creëren. ICT heeft in de afgelopen jaren aangetoond een grote bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de zorg. Dit gebeurt op vlakken als verbetering van communicatie tussen professionals en patiënten, het verstrekken van informatie aan patiënten, en het monitoren van de gezondheidsstatus van patiënten. Door het uitvoeren van verschillende projecten waarin praktische problemen in de zorgcontext worden aangepakt, streeft het instituut ernaar om de zorg te verbeteren door zowel praktische oplossingen te bieden, als zorgorganisaties innovatiever te maken.

Category Future Care

Date 6 mei 2014

Het Onderzoeksprogramma ‘Future Care’