Projecten

Europees onderzoek ‘Links-Up’: Lifelong Learning

In 2011 is het Europese onderzoeksproject Links-Up met succes afgesloten. Het verkende de meest recente ontwikkelingen op het gebied van lifelong learning, learning 2.0 en web 2.0 in onderwijs en training en wat dit voor veranderingen bewerkstelligd voor mensen met een achterstandspositie. Het project werd gefinancierd door het Europese lifelong learning fonds. Het eSociety Instituut heeft als een van de 5 partners bijgedragen aan een inventarisatie en analyse van 24 best practices, met voor het instituut het doel om enkele practices in Nederland en Denemarken te onderzoeken. Daarnaast hebben we bijgedragen aan het ontwerp van de projectwebsite (www.links-up.eu) en het toetsen van conclusies door in een bestaand project in Emmen een pilot traject met succes te implementeren, met een vernieuwende werkwijze wat anno 2013 nochtans wordt gehanteerd . De resultaten daarvan zijn vastgelegd in verscheidende rapporten en papers. Er hebben verschillende project­bijeenkomsten plaatsgevonden in onder meer Salzburg, Valencia en Florence, Dublin en Budapest.

lifelong_learning_3

Bij het sociaal gebruik van ICT neemt Nederland een voorhoede positie in. In dit project werd de betekenis van die positie versterkt en was een goede vergelijking met andere landen mogelijk.
Het project verliep voorspoedig en het lectoraat heeft een goede en gewaardeerde bijdrage kunnen leveren. Op basis van de ervaringen zijn er enkele uitnodigingen ontvangen om te participeren in een mogelijk volgend project danwel andere gelinieerde projecten.

lifelong_learning_2

Category Welzijn

Date 13 januari 2014

Looptijd november 2009 – november 2011

Projectleider Martijn Hartog

Europees onderzoek ‘Links-Up’: Lifelong Learning