Projecten

Duurzaamheidsportaal widgets/apps

Gemeente Den Haag heeft het instituut gevraagd om ten behoeve van het Duurzaamheidsportaal (bijbehorende het op 6 mei 2013 geopende Duurzaamheidscentrum) een aantal applicaties/widgets op basis van open data te ontwikkelen. In het portaal kunnen leden met behulp van applicaties/widgets hun eigen dashboardomgeving creëren waarmee zijn in het kader van duurzaamheid zichzelf van informatie kunnen voorzien, acties kunnen ondernemen danwel samenwerking kunnen opzoeken. Een viertal studentontwikkelaars die de “app-challange” hadden gewonnen waren gevraagd om applicaties/widgets voor zowel mobiele als pc toepassingen te ontwerpen. Naast enkele functionele prototypes hebben de studenten tevens enkele toekomstgerichte concepten ontwikkeld. Voorbeelden van applicaties zijn: Urban Farming, Groene Trends, Groene Projecten en Energieverbruik.

Category Future Government

Date 4 januari 2014

Looptijd Juli 2012 – November 2012

Projectleider Martijn Hartog

Duurzaamheidsportaal widgets/apps