Projecten

Dossier eHealth: agenda voor brede opschaling

Op donderdag 26 januari 2017 vond de conferentie “Dossier eHealth: agenda voor brede opschaling” plaats op De Haagse Hogeschool in Delft. Tijdens deze conferentie werd  het eerste exemplaar van het boek “Maatschappelijke informatievoorziening: Dossier e-health – zicht op opschaling” uitgereikt aan de heer Klein Ikkink, programmadirecteur Innovatie en Zorgvernieuwing bij het ministerie van VWS.

Category Future Care

Date 21 februari 2017

Dossier eHealth: agenda voor brede opschaling