Projecten

De werk app

In dit project heeft een student Human Technologie onderzoek gedaan alsmede een ontwerp gerealiseerd voor een app die mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ondersteunt met hun taken integratie op een nieuwe werkplek. Het project is als iteratief proces uitgevoerd, dat wil zeggen dat het prototype meerdere malen is aangepast aan de feedback van de klankbordgroep die het gehele proces meewerkte aan de ontwikkeling.

Het idee om De Werk App te ontwikkelen is ontstaan vanuit de praktische ervaring en inzicht van Ad van Tilburg, begeleider van mensen met NAH. Bert Mulder stelde samen met Ad van Tilburg een programma op waarop het ontwerpvoorstel voor De Werk App is gebaseerd.

Het proces startte met een inlevingsfase waar zich verdiepte in de doelgroep. Er is tijdens deze fase een klankbordgroep opgericht met mensen uit de doelgroep. Deze klankbordgroep is gedurende het hele proces betrokken geweest bij het onderzoek en gaf daarnaast ook feedback op de prototypes die zijn gemaakt.

Category Welzijn

Date 13 februari 2014

Looptijd mei 2013 – oktober 2013

Projectleider Bert Mulder

Student Caspar Berends

De werk app