Projecten

De EHealth Academie

DEHA (De EHealth Academie) is een project waarbij –  in de regio Delft – gestreefd wordt om e-health te stimuleren bij 100.000 inwoners. Om dat te bereiken heeft het drie doelgroepen: burgers, zorgaanbieders en leveranciers. Voor de eerste wordt gewerkt aan een website, cursussen, verkooppunten en aandacht in de media. Voor de zorgaanbieders zijn er kennisbijeenkomsten, beursvloeren en bestuurdersbijeenkomsten. Leveranciers worden geholpen hun businesscase te versterken en partijen in de regio te vinden die behulpzaam kunnen zijn. Het initiatief is aangemerkt door het ministerie van VWS  als beloftevol in communicatie naar de Tweede Kamer. de publicatie van “e-Health: zicht op opschaling” is een resultaat van het project.

Category Future Care

Date 19 februari 2017

De EHealth Academie