Projecten

Activeren met ICT

Dit RAAK project onderzoekt hoe door internet en sociale media de kwaliteit van leven in wijken en buurten verbeterd kan worden. Een team van studenten sociale professies werkt samen met sociale professionals op 15 locaties in de Veenkoloniën aan het inzetten van ICT in eigen lokale sociale situatie. Aan de hand van die initiatieven is door studenten en docenten bekeken naar het optimaliseren van de methode die daarvoor gebruikt werd en zijn door studenten op thema’s onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden. Voor de betrokken organisaties betekende het project een investering in innovatie.

De opzet van het onderzoek, waarin onder meer in maandelijks intensieve workshops studenten, professionals en docenten samen werken aan nieuwe mogelijkheden voor het inzetten van ICT in sociale omgevingen blijkt erg inspirerend. Niet alleen ontstaan er heel nieuwe contacten tussen docenten en het werkveld, ook studenten en professionals trekken samen op in een nieuw veld. Voor de deelnemende instellingen betekent het in versterking van de innovatie en professionalisering, die nog jaren zal aanhouden. Voor studenten blijkt de rol als ‘coach’ rond nieuwe technologie een heel nieuwe ervaring. Dit vorm van leerlabs is voor de Academie een nieuwe vorm, die enthousiast ontvangen is.

activeren_met_ict_2-300x161-1

Het project is voor het lectoraat een voorbeeld van ‘transformatie onderzoek’ waarin door de opzet en uitvoering van het onderzoek de deelnemende organisatie niet alleen een resultaat heeft, maar ook zelf beter in staat is dergelijke resultaten in de toekomst te realiseren. Daarom zal in 2012 – het laatste jaar van dit onderzoek – de aandacht gericht zijn op de borging van de resultaten: welke meerwaarde levert het sociaal gebruik van ICT in de praktijk voor professionals, en welke randvoorwaarden zijn nodig om professionals te faciliteren.

Category Welzijn

Date 14 januari 2014

Looptijd augustus 2010 – juli 2012

Projectleider Else Rose Kuiper †

Activeren met ICT