Projecten

10 weekse cursus Linked en Open Data

In samenwerking met de Academie voor ICT & Media is een cursus ‘Open Data’ van 10 weken ontwikkeld. Hierin werden databronbeheerders / ambtenaren van de gemeente Den Haag als opdrachtgever gekoppeld aan 30 tweedejaars studenten Informatiedienstverlening en –management.

De cursus is tot stand gekomen omwille het vergroten van kennis en bewustwording rondom de ontwikkelingen en mogelijkheden van open data als onderdeel van een open overheid. Het dialoog tussen de burger en overheid veranderd en tezamen met een transformatie van werk- en kennisprocessen is de inzet van ICT het kerndossier geworden voor een effectievere overheid. Vaak staat de burger centraal bij de ontwikkeling van digitale overheidsdiensten. Een onmiskenbare brug wordt gevormd door data. Data wordt op grote schaal opbaar gemaakt, maar het ontbreekt vaak aan inzichten om een duurzame en structurele toepassing van open data te laten samenvallen met beleidsontwikkeling en burgerparticipatie. Het vrijgeven van data werkt momenteel applicaties/toepassingen in de hand die overheden kan ondersteunen in het (her)gebruik van data en belangrijker de ervaringen van de eindgebruiker hiervan. In de cursus gaat het om de kracht van open data als structureel onderdeel van het primaire proces. Dit wordt gebracht met een duidelijke sense of urgency en met het wegnemen van huidige obstakels.

Studenten krijgen 10 weken lang onderwijs en zijn parallel hieraan opdrachtnemers van de ambtenaren.
In samenwerking met de studenten zal, naast het volgen van 10 weken lang onderwijs, prototypes van een
apps en een programma’s van eisen worden ontwikkeld op basis van de door deelnemers beschikbaar gestelde
datasets.

De deelnemende ambtenaren krijgen tevens tezamen met de 30studenten gastcolleges waar wordt ingegaan
op verschillende aspecten van open data met de volgende thema’s:
– Waarom Open Data: een bestuurlijke en commerciële kijk op het belang
– Strategisch openen van data: random alles openen of slim aanpakken
– Snelkookcursus Techniek: de techniek achter open data
– Ethische en juridische aspecten van openheid van data
– De business case en toekomstige ontwikkelingen van open data

Category Future Government, Onderwijs

Date 9 januari 2014

Looptijd 2013 – 2018

Projectleider Martijn Hartog & Klaas-Jan Mollema

10 weekse cursus Linked en Open Data