Overlijden Bert Mulder

Met ontsteltenis hebben we kennis moeten nemen van Bert zijn ziekte, al helemaal toen het plots over was begin dit jaar. We missen in Bert een grote bron van inspiratie en energie als vriend maar ook als oprichter van het eSociety Instituut waarin hij met veel motivatie zich zelfs na zijn pensioen met ons inzette op strategieontwikkeling, onderzoeksprojecten en kennisoverdracht op het grensvlak van sociaalmaatschappelijke vraagstukken en ICT. We zullen in hem de bevlogenheid en niet aflatende scherpte voor nieuwe technologieën en de mogelijke potenties moeten missen alsook zijn onuitputtelijke enthousiasme voor het samen en verder brengen van kennis en de praktijk. We gaan als instituut door met waar we goed in waren: verbinden, verdiepen, verbreden en overdragen. We waren nog lang niet klaar.

eSociety instituut

Het instituut speelt in op innovatie bij de overheid en in de zorg door informatietechnologie in te zetten voor sociaal-maatschappelijke doelstelling; een goede gezondheid, en open en transparante overheid, structurele burgerparticipatie, beter wonen en socialer samenleven.

Visieontwikkelingen, scenario’s en onderzoek

Het eSociety Instituut werkt aan de ontwikkeling van visie en toekomstscenario’s voor zorg en overheden rond de druk op de zorg en de participatie van burgers en ondersteunt opdrachtgevers bij structurele innovatie. Dat wordt ondersteund door de uitvoering van incidenteel en meerjarig onderzoek naar haalbaarheid van nieuwe toepassingen of innovatiemodellen met als thema’s onder meer Government of the Future‘ of ‘Future Care.

Prototypen, producten en diensten

Ervaren docentonderzoekers, projectleiders en studentonderzoekers werken in hun stage of afstuderen binnen een van de onderzoeksprogramma’s ‘Government of the Future‘ of ‘Future Care‘ aan actuele vraagstukken voor externe opdrachtgevers/partners. Daarnaast worden er conceptstudies en ontwerpen gegenereerd van informatietechnologische producten zoals onder andere webomgevingen, online gemeenschappen en toepassingen voor mobiele apparaten.

Laatste activiteiten

Game: gezondheidsplein
Future Care

Game: gezondheidsplein

In het kader van de opleiding ‘management in de zorg’ is een game ontwikkeld waarin studenten in tien weken een plan maken voor ketenzorg in een...

Show Case
1239
 
Haagse Hogeschool
Gemeente Den Haag
Sedna
Provincie Zuid-Holland
Technische Universiteit Delft