eSociety instituut

Het instituut speelt in op innovatie bij de overheid en in de zorg door informatietechnologie in te zetten voor sociaal-maatschappelijke doelstelling; een goede gezondheid, en open en transparante overheid, structurele burgerparticipatie, beter wonen en socialer samenleven.

Visieontwikkelingen, scenario’s en onderzoek

Het eSociety Instituut werkt aan de ontwikkeling van visie en toekomstscenario’s voor zorg en overheden rond de druk op de zorg en de participatie van burgers en ondersteunt opdrachtgevers bij structurele innovatie. Dat wordt ondersteund door de uitvoering van incidenteel en meerjarig onderzoek naar haalbaarheid van nieuwe toepassingen of innovatiemodellen met als thema’s onder meer Government of the Future‘ of ‘Future Care.

Prototypen, producten en diensten

Ervaren docentonderzoekers, projectleiders en studentonderzoekers werken in hun stage of afstuderen binnen een van de onderzoeksprogramma’s ‘Government of the Future‘ of ‘Future Care‘ aan actuele vraagstukken voor externe opdrachtgevers/partners. Daarnaast worden er conceptstudies en ontwerpen gegenereerd van informatietechnologische producten zoals onder andere webomgevingen, online gemeenschappen en toepassingen voor mobiele apparaten.

Laatste activiteiten

Gezondheidsplein
Onderwijs

Gezondheidsplein

Hoe kan de opleiding management in de zorg ‘Serious Gaming’ inzetten in het curriculum? In het kader van de opleiding ‘management in de zorg’ is...

Show Case
Ontwerp: H/healthpoint
Future Care

Ontwerp: H/healthpoint

Het Instituut draagt bij aan een wijkzorgpost die door de Haagse Hogeschool in samenwerking met Calandria wordt ingericht in het gebouw van de...

Show Case
Game: gezondheidsplein
Future Care

Game: gezondheidsplein

In het kader van de opleiding ‘management in de zorg’ is een game ontwikkeld waarin studenten in tien weken een plan maken voor ketenzorg in een...

Show Case
1237
 
Gemeente Den Haag
Sedna
Provincie Zuid-Holland
Technische Universiteit Delft
Haagse Hogeschool