eSociety instituut

Het instituut speelt in op innovatie bij de overheid en in de zorg door informatietechnologie in te zetten voor sociaal-maatschappelijke doelstelling; een goede gezondheid, en open en transparante overheid, structurele burgerparticipatie, beter wonen en socialer samenleven.

Visieontwikkelingen, scenario’s en onderzoek

Het eSociety Instituut werkt aan de ontwikkeling van visie en toekomstscenario’s voor zorg en overheden rond de druk op de zorg en de participatie van burgers en ondersteunt opdrachtgevers bij structurele innovatie. Dat wordt ondersteund door de uitvoering van incidenteel en meerjarig onderzoek naar haalbaarheid van nieuwe toepassingen of innovatiemodellen met als thema’s onder meer Government of the Future‘ of ‘Future Care.

Prototypen, producten en diensten

Ervaren docentonderzoekers, projectleiders en studentonderzoekers werken in hun stage of afstuderen binnen een van de onderzoeksprogramma’s ‘Government of the Future‘ of ‘Future Care‘ aan actuele vraagstukken voor externe opdrachtgevers/partners. Daarnaast worden er conceptstudies en ontwerpen gegenereerd van informatietechnologische producten zoals onder andere webomgevingen, online gemeenschappen en toepassingen voor mobiele apparaten.

Laatste activiteiten

De werk app
Welzijn

De werk app

In dit project heeft een student Human Technologie onderzoek gedaan alsmede een ontwerp gerealiseerd voor een app die mensen met niet-aangeboren...

Show Case
Activeren met ICT
Welzijn

Activeren met ICT

Dit RAAK project onderzoekt hoe door internet en sociale media de kwaliteit van leven in wijken en buurten verbeterd kan worden. Een team van...

Show Case
Wijken inspireren
Welzijn

Wijken inspireren

Het sociaal gebruik van ICT neemt sterk toe. Het twee jaar lopende onderzoek kijkt op welke wijze sociale professionals de mogelijkheden van...

Show Case
1237
 
Gemeente Den Haag
Sedna
Provincie Zuid-Holland
Technische Universiteit Delft
Haagse Hogeschool