eSociety instituut

Het instituut speelt in op innovatie bij de overheid en in de zorg door informatietechnologie in te zetten voor sociaal-maatschappelijke doelstelling; een goede gezondheid, en open en transparante overheid, structurele burgerparticipatie, beter wonen en socialer samenleven.

Visieontwikkelingen, scenario’s en onderzoek

Het eSociety Instituut werkt aan de ontwikkeling van visie en toekomstscenario’s voor zorg en overheden rond de druk op de zorg en de participatie van burgers en ondersteunt opdrachtgevers bij structurele innovatie. Dat wordt ondersteund door de uitvoering van incidenteel en meerjarig onderzoek naar haalbaarheid van nieuwe toepassingen of innovatiemodellen met als thema’s onder meer Government of the Future‘ of ‘Future Care.

Prototypen, producten en diensten

Ervaren docentonderzoekers, projectleiders en studentonderzoekers werken in hun stage of afstuderen binnen een van de onderzoeksprogramma’s ‘Government of the Future‘ of ‘Future Care‘ aan actuele vraagstukken voor externe opdrachtgevers/partners. Daarnaast worden er conceptstudies en ontwerpen gegenereerd van informatietechnologische producten zoals onder andere webomgevingen, online gemeenschappen en toepassingen voor mobiele apparaten.

Laatste activiteiten

Webcolleges
Onderwijs

Webcolleges

Als vervolg op het project Hogeschool 2.0 is er binnen De Haagse Hogeschool een nieuw project gestart: HHs Collegeweb. Dit project heeft als...

Show Case
Voorhof Vitaal
Future Care

Voorhof Vitaal

Als gevolg van de financiële crisis vanaf 2008 bezuinigt het Nederlandse kabinet in een poging het begrotingstekort weg te werken. Deze...

Show Case
1237
 
Gemeente Den Haag
Sedna
Provincie Zuid-Holland
Technische Universiteit Delft
Haagse Hogeschool