Het Onderzoeksprogramma ‘Government of the Future’

Net als de afgelopen decennia zal de ontwikkeling van ICT de komende jaren leiden tot vergaande veranderingen. Met de registratie en digitale bewerking van [...]

Het Onderzoeksprogramma ‘Government of the Future’

Welkom


Het instituut speelt in op innovatie bij de overheid en in de zorg door informatietechnologie in te zetten voor sociaal-maatschappelijke doelstelling; een goede gezondheid, en open en transparante overheid, structurele burgerparticipatie, beter wonen en socialer samenleven.

Visieontwikkelingen, scenario’s en onderzoek

Het eSociety Instituut werkt aan de ontwikkeling van visie en toekomstscenario’s voor zorg en overheden rond de druk op de zorg en de participatie van burgers en ondersteunt opdrachtgevers bij structurele innovatie. Dat wordt ondersteund door de uitvoering van incidenteel en meerjarig onderzoek naar haalbaarheid van nieuwe toepassingen of innovatiemodellen met als thema’s onder meer Government of the Future' of 'Future Care.

Prototypen, producten en diensten

Ervaren docentonderzoekers, projectleiders en studentonderzoekers werken in hun stage of afstuderen binnen een van de onderzoeksprogramma's 'Government of the Future' of 'Future Care' aan actuele vraagstukken voor externe opdrachtgevers/partners. Daarnaast worden er conceptstudies en ontwerpen gegenereerd van informatietechnologische producten zoals onder andere webomgevingen, online gemeenschappen en toepassingen voor mobiele apparaten.

Laatste activiteiten

Vervolg onderzoeksproject Provincie Zuid-Holland
26 januari 2016

In oktober 2015 is het onderzoeksprogramma government of the future (2013-2015) met twee jaar verlengd (2015-2017). Afgelopen jaar lag de focus voornamelijk op verkennend onderzoek en het creëren van draagvlak en bewustwording rondom open [...]

Maatschappelijke informatievoorziening
11 december 2015

Bekijk hier de digitale versie van “Maatschappelijke informatievoorziening”. Maatschappelijke Informatievoorziening beschrijft de volgende fase in de ontwikkeling van de informatiesamenleving, waarin het werkelijk toerusten van burgers in een centrale positie in de participatiesamenleving vraagt [...]

Online radio station “Radio Remember”
02 november 2015

Onlangs is “Radio Remember” van start gegaan. Dit online radio station draait elke dag van acht uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds muziek die gericht is op ouderen met dementie en brengt [...]

OGP Open Data conference in Ottawa
30 mei 2015

The Institute presented its view on the open data society at the IODC – the International Open Data Conference of the Open Government Partnership in Ottawa. Described in the small publication ‘digital citizens, digital [...]

Het Onderzoeksprogramma ‘Government of the Future’
29 april 2015

Net als de afgelopen decennia zal de ontwikkeling van ICT de komende jaren leiden tot vergaande veranderingen. Met de registratie en digitale bewerking van informatie als gemeengoed, dwingt de ontwikkeling van web 2.0 en [...]

Webcolleges
28 april 2015

Als vervolg op het project Hogeschool 2.0 is er binnen De Haagse Hogeschool een nieuw project gestart: HHs Collegeweb. Dit project heeft als doelstelling: het opleveren van een structurele voorziening om webcolleges vast te [...]